Skip to Main Content

Poland Board Index 2017: Edycja Polska

Poland Board Index 2017: Edycja Polska

Poland board index

W pierwszej edycji Raportu z badania Rad Nadzorczych Spencer Stuart Poland Board Index dokonujemy analizy składu rad nadzorczych, struktury komitetów oraz stosowanych praktyk w 20 największych spółkach pod względem kapitalizacji rynkowej, które wchodzą w skład indeksu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (WIG20).

Nasz raport pozwala liderom biznesu zapoznać się z podsumowaniem praktyk stosowanych obecnie przez rady nadzorcze funkcjonujące w Polsce. Oprócz danych dotyczących poszczególnych spółek z indeksu WIG20, publikujemy również szczegółowe wykresy pokazujące, jak przedsiębiorstwa te wypadają na tle wiodących spółek działających na innych rynkach w Europie i Stanach Zjednoczonych, biorąc pod uwagę szereg najważniejszych wskaźników w zakresie ładu korporacyjnego.

Najważniejsze liczby wynikające z raportu Poland Board Index 2017 to:

  • 20% członków rad nadzorczych spółek z WIG20 to obcokrajowcy
  • 21% członków rad nadzorczych to kobiety (zaś na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy udział kobiet powołanych do rad nadzorczych wyniósł 27%)
  • 12% stanowisk w zarządach jest zajmowanych przez kobiety
  • Średnia kwota rocznego wynagrodzenia członków rad nadzorczych wyniosła 142 000 PLN
  • Średnia kwota całkowitego wynagrodzenia wypłaconego przewodniczącym rad nadzorczych wyniosła 207 119 PLN

Poland board index

W pierwszej edycji Raportu z badania Rad Nadzorczych Spencer Stuart Poland Board Index dokonujemy analizy składu rad nadzorczych, struktury komitetów oraz stosowanych praktyk w 20 największych spółkach pod względem kapitalizacji rynkowej, które wchodzą w skład indeksu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (WIG20).

Nasz raport pozwala liderom biznesu zapoznać się z podsumowaniem praktyk stosowanych obecnie przez rady nadzorcze funkcjonujące w Polsce. Oprócz danych dotyczących poszczególnych spółek z indeksu WIG20, publikujemy również szczegółowe wykresy pokazujące, jak przedsiębiorstwa te wypadają na tle wiodących spółek działających na innych rynkach w Europie i Stanach Zjednoczonych, biorąc pod uwagę szereg najważniejszych wskaźników w zakresie ładu korporacyjnego.

Najważniejsze liczby wynikające z raportu Poland Board Index 2017 to:

  • 20% członków rad nadzorczych spółek z WIG20 to obcokrajowcy
  • 21% członków rad nadzorczych to kobiety (zaś na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy udział kobiet powołanych do rad nadzorczych wyniósł 27%)
  • 12% stanowisk w zarządach jest zajmowanych przez kobiety
  • Średnia kwota rocznego wynagrodzenia członków rad nadzorczych wyniosła 142 000 PLN
  • Średnia kwota całkowitego wynagrodzenia wypłaconego przewodniczącym rad nadzorczych wyniosła 207 119 PLN